ביניין פורטר, אוניברסיטת ת״א

זכייה במקום ראשון בתחרות אדריכלית

לתכנון ביה"ס למדעי הסביבה

קטגוריה: מבני ציבור

סטטוס: בנוי

אוניברסיטת תל אביב | 

בית הספר למדעי הסביבה על שם פורטר: זכייה במקום ראשון בתחרות אדריכלית לתכנון ביה"ס למדעי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב.