בית ספר נאות שמיר, יבנה

ביה"ס המקיף רבין ביבנה,

בית ספר המונה 48 כיתות

קטגוריה: מבני ציבור

סטטוס: הצעה רעיונאית

בית ספר נאות שמיר –

ביה"ס המקיף רבין ביבנה.

בית ספר המונה 48 כיתות וכולל חטיבת ביניים, תיכון,

מרכז מדעים ואודיטוריום. בניית בית הספר הושלמה ב2022.

אודיטוריום בהליך תכנון.