וייצמן פינת ירושלים, כפר סבא

תכנון מתחם מגורים משולב תעסוקה ומסחר בן כ-134 יח"ד

קטגוריה: מגורים

סטטוס: בהליך תב״ע

שטח: כ-134 יח"ד

כפר סבא | וייצמן פינת ירושלים:

תכנון מתחם מגורים משולב תעסוקה ומסחר בן כ-134 יח"ד.

מגדל מגורים הכולל שימושים מעורבים, משרדים וקומות קרקע מסחרית על רחוב ויצמן המייצרת כיכר מסחרית קטנה במפגש הרחובות ויצמן וירושלים.

תכנון הפרויקט נגזר מתוכנית המדיניות למרכז העיר שבהתהוות.