חפץ חיים, רעננה

קטגוריה: מגורים

סטטוס: בהליך תב״ע

מס יח״ד: יחידות דיור

חפץ חיים – רעננה