עכו

תוכנית אב להתחדשות עירונית

קטגוריה: התחדשות עירונית

סטטוס: בהכנה

שטח כולל: 47 דונם

עכו :

שינוי יעוד מתעשייה למתחם תעשייה עתירת ידע בשטח של 47 דונם, 125,000 מ"ר תעסוקה, 3,500 מ"ר מסחר.

התוכנית מכפילה את שטחי המגורים של שיכוני הצפון ומנסחת מדיניות עירונית להתחדשות עירונית שמכוחה יגזרו תוכניות מפורטות לפיתוח האזור הזה שמצפון לעיר המנדטורית של עכו.