יפו-העצמאות, חיפה

מבנה לשימור ומבנה חדש שילוב מסחר

בשטח 1.5 דונם

קטגוריה: תכנון עירוני

סטטוס: בהיתרי בנייה

שטח: 1.5 דונם

חיפה | יפו-העצמאות: מבנה לשימור ומבנה חדש שילוב מסחר בשטח 1.5 דונם, 85 יח”ד.

מבנה ישן לשימור ומבנה בעל אופי חדשני מייצרים דיאלוג אדריכלי מעניין.

במרחב שביניהם כחלק מהאזור המתחדש של העיר התחתית בחיפה.