ישיבה תיכונית, קרית גת

ביה"ס יכלול חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

קטגוריה: מבני ציבור

סטטוס: בתכנון

שטח כולל: 3,637 מ"ר

קרית גת | ישיבה תיכונית:

תכנון ישיבה תיכונית בשטח של כ- 3,637 מ"ר.

 ביה"ס יכלול חטיבת ביניים וחטיבה עליונה. לכל אחת משכבות הגיל מתוכנן בית מדרש ומספר פונקציות ישמשו גם את הקהילה. ביה"ס יקיים חונכות עם בית הספר לחינוך מיוחד הסמוך לו.