מבואות יפו, תל אביב -יפו

קומפלקס מגורים 250 יח"ד

בשילוב שמושים ציבוריים.

קטגוריה: מגורים

סטטוס: בהליך תב״ע

מס יחידות: 250 יח''ד

תל אביב -יפו | מבואות יפו: קומפלקס מגורים 250 יח"ד בשילוב שמושים ציבוריים.