מתחם פז​, קרית גת

שטחי מסחר, מגורים, משרדים ומערך שירותים עירוניים.

קטגוריה: התחדשות עירונית

סטטוס: בתהליך תב״ע

שטח: 238 דונם

קרית גת | מתחם פז:

תכנית מפורטת להתחדשות המע”ר בשטח 238 דונם, 1400 יח”ד, 30,000 מ”ר מסחר, 75,000 מ”ר תעסוקה ו- 28,000 מ”ר מבנ”צ.

התוכנית מגדירה מחדש את מרכז העיר קרית גת ומציעה שימושים מעורבים, מרכז אזרחי שבליבו נמצאת עיריית קריית-גת, שטחי מסחר, מגורים, משרדים ומערך שירותים עירוניים.

מתחם התעסוקה: תכנית אב להתחדשות המע”ר בשטח 442 דונם, 2900 יח”ד, 45,000 מ”ר מסחר, 360,000 מ”ר תעסוקה ו- 40,000 מ”ר מבנ”צ.

התוכנית מגדירה מחדש את מרכז העיר קרית גת ומציעה שימושים מעורבים, מרכז אזרחי שבליבו נמצאת עיריית קריית-גת, שטחי מסחר, מגורים, משרדים ומערך שירותים עירוניים.