שיכון דרום, הרצליה

תכנית פינוי בינוי

קטגוריה: התחדשות עירונית

סטטוס: לאחר מתן תוקף

שטח: 27 דונם

שיכון דרום, הרצליה.

תכנית פינוי בינוי-

בשטח 27 דונם, 661 יח”ד, 5,000 מ”ר לתעסוקה, 2,400 מ”ר למסחר, 4,900 מ”ר למבנ”צ.

התוכנית שקיבלה מתן תוקף מנסחת מרחב מגורים חדשני הכולל שימושים מעורבים, פארק פנימי ודופן רחוב פעילה על ציר בן גוריון.